۱۸ شهريور ۱۴۰۲ - ۲۲:۰۰
غفلت و اشتباه زیبنده ما نیست؛

مهاجری: نگاه‌مان افتخار آمیز و هدف‌مان بزرگ است

صحبت های محمدرضا مهاجری در نشست خبری پیش از بازی با مس شهربابک
کد خبر: ۱۲۲۶۸۲