پایگاه خبری «فوتبال آزادگان» از سال 1389 با نام «دی اسپورت» فعالیت خود را از لیگ های دسته دوم و سوم آغاز و در نهایت با جذب خبرنگار از سراسر ایران در لیگ های دسته اول و برتر دامنه خود را گسترش داد و به عنوان اولین سایت تخصصی فوتبال در لیگ های یک ، دو و سه فعالیت دارد.

این پایگاه به دلیل لاتین بودن نامه دامنه «دی اسپورت» پس از سه سال پیگیری در نهایت موفق شد در اسفندماه سال 1401 مجوز سایت با نام جدید «فوتبال آزادگان» را از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کند.

صاحب امتياز و مدير مسئول سایت احمد احمدى بوده و دبیر اخبار به مجید رضایی سپرده شده است که وی در حال حاضر با همکاری بیش از 25 خبرنگار در سراسر ایران در حال اطلاع رسانی اخبار می باشد.