۲۶ فروردين ۱۴۰۲ - ۲۱:۴۵

اخباری: تیم برتر میدان بودیم، مساوی حق ما نبود

صحبت های سعید اخباری پس از دیدار برابر مس شهربابک
کد خبر: ۱۲۱۲۰۶
ترند های روز