۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۳
شهرداری آستارا و خلیج‌فارس نقره داغ شدند

با حکم کمیته انضباطی؛ رحیم زهیوی تا پایان فصل محروم شد

کمیته انضباطی رای خود را در خصوص تیم های مختلف صادر کرد.
کد خبر: ۱۲۱۳۰۲
با حکم کمیته انضباطی؛ رحیم زهیوی تا پایان فصل محروم شد
به گزارش وب سایت دی‌اسپورت؛ دیدار تیم های استقلال خوزستان و شهرداری آستارا برگزار و از سوی علیرضا لطیفی، مربی تیم شهرداری آستارا تخلفاتی مبنی بر بدرفتاری با داور و نقض اصول کلی رفتار(بدون مجوز درج نام در لیست مسابقه)رخ داد. وی به سه جلسه از همراهی تیم خود محروم است و باید 200 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای از حیث محرومیت قابل تجدید نظر است.

تیم شهرداری آستارا به دلیل داشتن 6 بازیکن اخطاری  و نقض مقررات و استفاده از عوامل بدون مجوز باید 200 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

مصطفی آقاجانی، بازیکن تیم شهرداری آستارا به دلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه(داور) باید 100 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. وی به دو جلسه از همراهی تیم خود محروم شد. این رای از حیث محرومیت قابل تجدید نظر است.

عماد رمضان نژاد، مربی تیم شهرداری آستارا به دلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه(داور) به دو جلسه از همراهی تیم خود محروم است و باید 100 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای از حیث محرومیت قابل تجدید نظر است.

*مسابقه تیم های خیبر خرم اباد و خلیج فارس ماهشهر برگزار و از سوی موسی قنواتی، مربی تیم خلیج فارس ماهشهر تخلفاتی مبنی بر فتار غیر ورزشی و بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه(داور) رخ داد. وی به 2 جلسه از همراهی تیم خود محروم شد و باید 100 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای از حیث محرومیت قابل تجدید نظر است.

رحیم زهیوی، بازیکن تیم خلیج فارس ماهشهر به دلیل رفتار غیرورزشی و بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه(داور) به 4 جلسه از همراهی تیم خود محروم شد و باید 100 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای از حیث محرومیت قابل تجدید نظر است.

تیم خیبر خرم آباد به دلیل داشتن 6 بازیکن اخطاری باید 120 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

تیم خلیج فارس ماهشهر به خاطر داشتن 7 بازیکن اخطاری باید 140 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
ترند های روز