۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۱

محکومیت سه باشگاه لیگ یکی در کمیته وضعیت

کمیته وضعیت بازیکنان آرای جدید خود را درباره پرونده های مختلف اعلام کرد.
کد خبر: ۱۲۱۳۵۰
به گزارش وب سایت دی اسپورت، در پی شکایت اشکان توانا از باشگاه چوکا تالش، این باشگاه به پرداخت یک میلیارد و 820 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 39 میلیون و 676 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت امین هاشمی فرد از باشگاه شهرداری آستارا، این باشگاه به پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 830 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 61 میلیون و 694 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 120 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت علی خماند از سعید کریمی، بازیکن ملوان انزلی، کمیته وضعیت با توجه به استدلال ها، ضمن تاکید بر مبانی قبلی دعوی خواهان را مردود اعلام کرد.

*در پی شکایت مهدی هاشم نژاد از باشگاه نفت مسجد سلیمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 3 میلیارد و 445 هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 75 میلیون و 101 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 755 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت بهمن کامل از باشگاه آرمان گهر سیرجان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 531 میلیون و 600 هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 11 میلیون و 588 هزار و 880 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 68 میلیون و 400 هزار ریال قرار رد صادر کرد.
ترند های روز