۰۶ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۹:۱۱
سهم عمده قهرمان لیگ از ترین های فصل؛

آمار و ارقام لیگ یک در پایان فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۱

رقابت های لیگ یک در فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۱ بر اساس آمار و ارقام مورد بررسی قرار گرفت.
کد خبر: ۱۲۱۵۵۲
آمار و ارقام لیگ یک در پایان فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۱
به گزارش وب سایت دی اسپورت؛ با پایان رقابت های لیگ یک در فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به بررسی آمار و ارقام رقابت ها پرداختیم که بر اساس داده و اطلاعات جمع آوری شده تیم شمس آذر قزوین قهرمان لیگ یک با ثبت رکوردهای فوق العاده، سهم عمده ای از ترین های این فصل را به خود اختصاص داده است. 

درکتار شمس آذر قزوین تیم هایی به مانند خیبر خرم آباد و استقلال خوزستان تعدادی از ترین های لیگ را به نام خود به ثبت رسانده اند و تیم های چوکای تالش و شهرداری همدان نیز که به دسته پایین تر سقوط کردند بدترین عملکرد را در فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۱ لیگ یک داشتند.

آمار و ارقام لیگ یک در پایان فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به شرح زیر است:

1. آمار و ارقام کلی:

*آقای گل: رحمان جعفری با ۲۴ گل زده (شمس آذر قزوین)
*آقای پاس گل: احسان جودکی با ۱۱ پاس گل (شمس آذر قزوین)
*برترین هافبک گلزن: پوریا سرآبادانی با ۱۴ گل زده (شمس آذر قزوین)
*برترین مدافع گلزن: حسن نجفی با ۵ گل زده (سایپا تهران)
*آقای کلین شیت: حسن پورحمیدی (استقلال خوزستان)، کوروش ملکی (خیبر خرم آباد) با ۱۸ کلین شیت
*بهترین خط حمله: شمس آذر قزوین با ۶۷ گل زده؛ میانگین ۲/۰۹۳۷۵ گل زده در هر مسابقه
*بهترین خط دفاع: خیبر خرم‌آباد با دریافت ۱۶ گل؛ میانگین ۰/۵ گل خورده در هر مسابقه
*بدترین خط حمله: شهرداری همدان با ۱۶ گل زده با میانگین ۰/۵ گل زده در هر مسابقه
*بدترین خط دفاع: چوکای تالش با ۵۵ گل خورده با میانگین ۱/۷۱۸۷۵ گل خورده در هر مسابقه
*بیشترین امتیاز: شمس آذر قزوین ۷۰ امتیاز؛ میانگین ۲/۱ امتیاز در هر مسابقه
*کمترین امتیاز: چوکای تالش با ۲۲ امتیاز؛ میانگین ۰/۶۸۷۵ امتیاز در هر مسابقه
*بیشترین برد: شمس آذر قزوین با ۲۱ برد
*کمترین برد: چوکای تالش با ۴ برد
*بیشترین باخت: چوکای تالش با ۱۸ باخت
*کمترین باخت: استقلال خوزستان با ۳ باخت
*بیشترین تساوی: خیبر خرم‌آباد و استقلال ملاثانی
*کمترین تساوی: شمس آذر قزوین با ۷ تساوی
*مجموع تعداد گل زده و خورده در کل فصل: ۵۱۷
*کم گل‌ترین هفته: هفته پانزدهم با مجموع ۷ گل
*پرگل‌ترین هفته: هفته بیست و پنجم با مجموع ۲۶ گل

آمار و ارقام لیگ یک در پایان فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۱

2. آمار و ارقام بازی‌های خانگی:

*بیشترین امتیاز: شمس آذر قزوین با ۴۴ امتیاز؛ میانگین ۲/۷۵ امتیاز در هر مسابقه
*کمترین امتیاز: چوکای تالش با ۱۷ امتیاز؛ میانگین ۱/۰۶۲۵ امتیاز در هر مسابقه
*بهترین خط حمله: شمس آذر قزوین با ۴۴ گل؛ با میانگین ۲/۷۵ گل زده در هر مسابقه
*بهترین خط دفاع: استقلال خوزستان با دریافت ۳ گل
*بیشترین برد: شمس آذر قزوین با ۱۴ برد
*کمترین برد: استقلال ملاثانی با سه برد
*بیشترین تساوی: استقلال ملاثانی با ۱۳ تساوی
*کمترین تساوی: شمس آذر قزوین با ۲ ساوی
*بیشترین باخت: چوکای تالش، خلیج فارس ماهشهر و شهرداری همدان با ۷ باخت
*کمترین باخت: شمس آذر قزوین، استقلال خوزستان و استقلال ملاثانی بدون باخت
*مجموع تعداد گل زده و خورده در بازی های خانگی: ۳۲۹

آمار و ارقام لیگ یک در پایان فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۱

3. آمار و ارقام بازی‌های خارج خانه:

*بیشترین امتیاز: شمس آذر قزوین با ۲۶ امتیاز؛ میانگین ۱/۶۲۵ امتیاز در هر مسابقه
*کمترین امتیاز: چوکای تالش با ۵ امتیاز؛ میانگین ۰/۳۱۲۵ امتیاز در هر مسابقه
*بهترین خط حمله: شمس آذر قزوین و استقلال خوزستان با ۲۲ گل زده؛ میانگین ۱/۳۷۵ گل زده در هر مسابقه
*بهترین خط دفاع: خیبر خرم‌آباد با دریافت ۱۱ گل؛ میانگین ۰/۶۸۷۵ گل خورده در هر مسابقه
*بیشترین برد: شمس آذر قزوین و چادرملو اردکان با ۷ برد
*کمترین برد: شهرداری آستارا، شهرداری همدان، چوکای تالش بدون برد
*بیشترین تساوی: استقلال خوزستان، خیبر خرم آباد و مس شهربابک با ۸ تساوی
*کمترین تساوی: ون پارس اصفهان، استقلال ملاثانی با سه تساوی
*بیشترین باخت: چوکای تالش با ۱۱ باخت
*کمترین باخت: استقلال خوزستان و خیبر خرم آباد با ۳ باخت
*مجموع تعداد گل زده و خورده در بازی های خارج خانه: ۱۸۸

آمار و ارقام لیگ یک در پایان فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۱

4. آمار و ارقام نیم فصل نخست:

*بهترین خط حمله: شمس آذر قزوین با ۳۵ گل زده؛ میانگین ۲/۱۸۷۵ گل زده در هر مسابقه
*بهترین خط دفاع: خیبر خرم‌آباد، شهربابک شهرداری همدان با دریافت ۷ گل؛ میانگین ۰/۴۳۷۵ گل خورده در هر مسابقه
*بدترین خط حمله: خلیج فارس ماهشهر با ۵ گل زده
*بدترین خط دفاع: چوکای تالش با ۲۸ گل خورده ۱/۷۵ گل خورده در هر مسابقه
*بیشترین امتیاز: شمس آذر قزوین ۳۴ امتیاز؛ میانگین ۲/۱۲۵ امتیاز در هر مسابقه
*کمترین امتیاز: چوکای تالش با ۶ امتیاز؛ میانگین ۰/۳۷۵ گل زده در هر مسابقه
*بیشترین برد: شمس آذر قزوین با ۱۰ برد
*کمترین برد: چوکای تالش بدون برد
*بیشترین باخت: چوکای تالش، خلیج فارس ماهشهر با ۱۰ باخت
*کمترین باخت: خیبر خرم‌آباد و مس شهربابک با یک باخت
*بیشترین تساوی: خیبر خرم‌آباد و مس شهربابک با ۱۰ تساوی
*کمترین تساوی: شمس آذر قزوین با ۴ تساوی
*کم گل ترین هفته: هفته پانزدهم با مجموع ۷ گل
*پرگل ترین هفته: هفته دوازدهم با مجموع ۲۴ گل
*مجموع تعداد گل زده و خورده در نیم فصل نخست: ۲۲۵

آمار و ارقام لیگ یک در پایان فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۱

5. آمار و ارقام نیم فصل دوم:

*بهترین خط حمله: شمس آذر قزوین با ۳۲ گل زده ۲ گل زده در هر مسابقه
*بهترین خط دفاع: خیبر خرم آباد با ۹ گل خورده میانگین ۰/۵۶۲۵ گل خورده در هر مسابقه
*بدترین خط حمله: شهرداری همدان با ۶ گل زده میانگین ۰/۳۷۵ گل زده در هر مسابقه
*بدترین خط دفاع: استقلال ملاثانی با ۲۸ گل خورده میانگین ۱/۷۵ گل در هر مسابقه
*بیشترین امتیاز: شمس آذر قزوین با ۳۶ امتیاز میانگین ۲/۲۵ امتیاز در هر مسابقه
*کمترین امتیاز: شهرداری همدان با ۷ امتیاز میانگین ۰/۴۳۷۵ امتیاز در هر مسابقه
*بیشترین برد: شمس آذر قزوین با ۱۱ برد
*کمترین برد: شهرداری همدان با ۱ برد
*بیشترین باخت: شهرداری همدان با ۱۱ باخت
*کمترین باخت: استقلال خوزستان با ۱ باخت
*بیشترین تساوی: دریای کاسپین بابل، استقلال ملاثانی و شهرداری آستارا با ۷ تساوی
*کمترین تساوی: آرمان‌گهر سیرجان با ۲ تساوی
*کم گل ترین هفته: هفته هجدهم با مجموع ۸ گل
*پرگل ترین هفته: هفته بیست و پنجم با مجموع ۲۶ گل
*مجموع تعداد گل زده و خورده در نیم فصل دوم: ۲۹۲

آمار و ارقام لیگ یک در پایان فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۱