۲۰ تير ۱۴۰۲ - ۰۹:۲۸
مجتبی حسینی دو سال محروم شد؛

آغاز فصل جدید برای شمس آذر با ۳ امتیاز منفی

کمیته انضباطی رای خود را در خصوص شکایت باشگاه سایپا علیه باشگاه شمس آذر قزوین صادر کرد.
کد خبر: ۱۲۱۹۳۱
به گزارش وب سایت دی‌اسپورت؛ کمیته انضباطی اعلام کرد:

در خصوص شکایت باشگاه سایپا علیه باشگاه شمس آذر قزوین مبنی بر استفاده از بازیکن غیر مجاز به نام سید مجتبی حسینی در 9 مسابقه از مسابقات لیگ یک فوتبال کشور در فصل 1401-1402 با این توضیح که بازیکن نامبرده باهمکاری باشگاه شمس آذر قزوین از طریق جعل ، تزویر و استفاده از سند مجعول ضمن فریب فدراسیون  خود را به عنوان بازیکن مجاز معرفی و از این طریق در مسابقات شرکت کرده است ، با توجه به بررسی و استعلامات صورت گرفته اعلام شد که ثبت نام بازیکن با کارت فاقد اصالت موصوف ، اظهارات و دفاعیات بلاوجه بازیکن وهمچنین باشگاه طرف شکایت و سایر قراین و امارات موجود در پرونده تخلفات انتسابی مبنی بر استفاده از بازیکن غیر مجاز ونیز استفاده از کارت مجعول توسط باشگاه شمس آذر و بازیکن سید مجتبی حسینی محرز و مسلم دانسته  و باتوجه به خاتمه فصل مسابقاتی لیگ دسته اول کشور در تاریخ 1402/03/10( بالحاظ خاتمه مسابقات جام حذفی و تعریف بعمل آمده در بند 16 از قسمت تعریف برخی اصطلاحات بکار رفته در مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب 1396 ) و تاریخ شکایت باشگاه شاکی که در  تاریخ 1402/04/11 صورت پذیرفته است موضوع منطبق با قسمت اخیر بند 5 ماده 61 مقررات انضباطی مصوب 1397 تشخیص و بر همین اساس در خصوص تخلف استفاده از سند مجعول توسط باشگاه و بازیکن مورد شکایت مستند به ماده 70 مقررات انضباطی به ترتیب باشگاه شمس آذر قزوین مستند به بند 3 این مقرره به پرداخت 2 میلیارد و 500 میلیون ريال جریمه نقدی و بازیکن نیز به یک سال محرومیت از همراهی تیم و پرداخت مبلغ یک میلیارد ريال جریمه نقدی و در خصوص استفاده از بازیکن غیر مجاز نیز با لحاظ بازی بازیکن صرفا در مقابل تیم شاکی در بازی مورخ 1401/07/26 باشگاه شمس آذر قزوین به کسر سه امتیاز بابت این بازی در مسابقات فصل بعد این تیم ( 1402-1403) در لیگ برتر کشور و نیز به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون ريال جریمه نقدی و بازیکن نیز به یکسال محرومیت از همراهی تیم و پرداخت مبلغ 500 میلیون ريال جریمه نقدی محکوم می شوند.

ضمناً در خصوص هشت بازی دیگر موضوع شکایت شاکی نیز باتوجه به ضرورت رعایت مفاد ماده 90 مقررات انضباطی در حال این حاضر کمیته مواجه با تکلیفی نمی باشد .

رأی صادره قابل اجرا بوده و ظرف مهلت هفت روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در کمیته استیناف است.
ترند های روز