۱۹ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۵۸
سه باشگاه شکایت‌شان را پس گرفتند؛

فوری: از شمس آذر ۳ امتیاز دیگر کسر شد

کمیته انضباطی رای خود را در خصوص شکایت باشگاه شهرداری همدان علیه باشگاه شمس آذر قزوین صادر کرد.
کد خبر: ۱۲۲۲۴۲
به گزارش وب سایت دی‌اسپورت، خصوص شکایت باشگاه شهرداری همدان علیه باشگاه شمس آذر قزوین مبنی بر استفاده از بازیکن غیر مجاز به نام سید مجتبی حسینی در بازی دو تیم از سری مسابقات لیگ دسته اول در فصل 1402-1401 با این توضیح که از طریق جعل و تزویر و استفاده از سند مجعول نامبرده بعنوان بازیکن مجاز معرفی و در مسابقات شرکت نموده است باتوجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و بنا به جهات و دلایل مندرج در دادنامه سابق الصدور این کمیته پیرامون شکایت باشگاه سایپا که به موجب دادنامه شماره 123 مورخ ۸مرداد ماه ۱۴۰۲ دو حالت قطعیت در آمده است، غیر مجاز بودن استفاده از بازیکن سید مجتبی حسینی در بازی با شهرداری همدان محرز و مسلم تشخیص و بر همین اساس حکم بر دو جلسه محرومیت بازیکن مذکور از همراهی تیم و پرداخت مبلغ ۲۶۰ میلیون ريال جریمه نقدی محکوم شد.

همچنین باشگاه شمس آذر قزوین به پرداخت ۵۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی و کسر ۳ امتیاز بابت این بازی در مسابقات لیگ برتر فصل 1403-1402 محکوم شد.
کمته انضباطی اعلام کرد: در خصوص شکایت باشگاه شهرداری همدان و همچنین باشگاه های چوکای تالش ، ون پارس اصفهان و چادر ملو ارکان علیه باشگاه شمس آذر قزوین و سید مجتبی حسینی مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول نیز با عنایت به صدور حکم محکومیت علیه اشخاص مورد شکایت طی دادنامه سابق الصدور این کمیته به شماره 3821 و شمولیت اعتبار مختومه نسبت به این قسمت از شکایت و همچنین راجع به شکایت باشگاه های ون پارس اصفهان ، چادر ملو اردکان و چوکای تالش از حیث استفاده از بازیکن غیر مجاز نیز بلحاظ اعلام انصراف باشگاه های شاکی مذکور از شکایت خود در مجموع مستند به ماده 25 مقررات انضباطی قرار توقف رسیدگی صادر می شود.

رأی صادره نسبت به محرومیت و کسر امتیاز قابل اجرا بوده و ظرف مهلت هفت روز از تاریخ ابلاغ تماماً قابل اعتراض نزد کمیته استیناف است.

حالا شمس آذر قزوین که بایستی با توجه به کسر مجموع ۶ امتیاز لیگ برتر را با ۶- آغاز می‌کرد با تساوی شب گذشته برابر استقلال خوزستان در هفته نخست لیگ؛ از هفته دوم با ۵- امتیاز وارد مسابقات خواهد شد.
ترند های روز