۲۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۰۰

محکومیت سه باشگاه لیگ یکی در کمیته وضعیت

کمیته وضعیت بازیکنان آرای جدید خود را درباره پرونده های مختلف صادر کرد.
کد خبر: ۱۲۲۳۵۳
به گزارش وب سایت دی‌اسپورت، با توجه به شکایت  امین عباسی از باشگاه آرمان گهر سیرجان، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان یک میلیارد و 800 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت محمد نصرتی از باشگاه پارس جنوبی جم، این باشگاه به پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 625 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 57 میلیون و 225 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت سعید محمدی فر از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت مبلغ 3 میلیارد و 28 میلیون و 250 هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 66 میلیون و 15 هزار و 850 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 271 میلیون و 750 هزار ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت محمد جواد عشقی از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت مبلغ 193 میلیون و 500 هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4 میلیون و 218 هزار و 300 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت محمود فکری از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت مبلغ 10 میلیارد و 259 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 223 میلیون و 646 هزار و 200 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مازاد خواسته خواهان به مبلغ یک میلیارد و 441 میلیون قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت رضا خالقی فر از باشگاه ذوب آهن اصفهان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 11 میلیارد و 986 میلیون و 137 هزار و 12 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 261 میلیون و 297 هزار و 787 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مازاد خواسته خواهان به مبلغ 563 میلیون و 862 هزار و 988 ریال قرار رد صادر کرد.
ترند های روز