۰۵ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۸:۴۵
بازیکنانی که گرفتیم؛ باتجربه و باکیفیت هستند؛

قنواتی: انتظار ما از پتروشیمی‌ها؛ کمک بیشتری است

صحبت‌های موسی قنواتی در پایان بازی دوستانه با خوشه طلایی اردبیل
کد خبر: ۱۲۲۴۹۰