۰۶ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۵
در کمیته تعیین وضعیت؛

پرسپولیس و نفت مسجدسلیمان محکوم شدند

کمیته وضعیت بازیکنان آرای خود را درباره پرونده های مطروحه اعلام کرد.
کد خبر: ۱۲۲۴۹۲
به گزارش وب سایت دی‌اسپورت، آرای صادره به شرح زیر است:

*در پرونده شکایت محمد مهدی خانی از باشگاه پرسپولیس، این باشگاه به پرداخت 2 میلیارد و 20 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 104 میلیون و 640 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 2 میلیارد ریال قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت مصطفی ناییج پور از باشگاه نفت مسجد سلیمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 3 میلیارد و 35 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 66 میلیون و 163 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان یک میلیارد و 465 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت جهانبخش ذبیحی از باشگاه نفت مسجد سلیمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 3 میلیارد و 25 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 65 میلیون و 945 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 275 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.
ترند های روز