۰۹ شهريور ۱۴۰۲ - ۲۱:۲۱

شارژ روحی داماشی‌ها پیش از بازی با مس کرمان

پانزده درصد از قرارداد بازیکنان تیم داماش گیلان پرداخت شد.
کد خبر: ۱۲۲۵۶۹
به گزارش وب سایت دی‌اسپورت؛ بخشی از مبلغ قرارداد بازیکنان تیم داماش گیلان مطابق بندهای قرارداد بازیکنان پرداخت شد.

بر پایه این گزارش پانزده درصد از مبلغ قرارداد بازیکنان تیم داماش گیلان پیش از آغاز مسابقات پرداخت شد.

طبق بندهای قرارداد بازیکنان باید پانزده درصد مبلغ قرارداد بازیکنان پیش از آغاز مسابقات به حساب آنها واریز می شد.