۱۴ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۶:۲۲

اعلام برنامه مسابقات هفته‌های چهارم تا یازدهم لیگ یک

برنامه مسابقات هفته‌های چهارم تا یازدهم لیگ یک باشگاه‌های کشور فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اعلام شد.
کد خبر: ۱۲۲۶۳۹
به گزارش وب سایت دی‌اسپورت؛ برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته چهارم - یکشنبه ۲ مهرماه ۱۴۰۲
مس شهربابک - شهر راز شیراز - ساعت ۱۸- ورزشگاه  شهید سلیمانی شهربابک
شهرداری آستارا - مس سونگون ورزقان - ساعت ۱۸:۳۰ - ورزشگاه وحدت آستارا
خلیج فارس ماهشهر - خوشه طلایی - ساعت ۱۸:۴۵ - ورزشگاه  متعاقبا اعلام می گردد

دوشنبه ۳ مهرماه ۱۴۰۲
دریا کاسپین بابل - نفت مسجدسلیمان - ساعت ۱۷:۱۵ - ورزشگاه شهدا سیمرغ
فجرشهید سپاسی شیراز - نفت و گاز گچساران - ساعت ۱۷:۱۵ - ورزشگاه  حافظیه شیراز
خیبر خرم آباد - داماش گیلان - ساعت ۱۷:۳۰ - ورزشگاه تختی خرم آباد
آریو اسلامشهر - چادرملو اردکان - ساعت ۱۷:۳۰ - ورزشگاه  امام خمینی  اسلامشهر
مس کرمان - سایپا تهران - ساعت ۱۸- ورزشگاه   امام علی(ع) کرمان
آبی پوشان جنوب - پارس جنوبی جم - ساعت ۱۸:۴۵ - ورزشگاه چهارم غدیر اهواز

هفته پنجم - یکشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۲
خوشه طلایی - شهرداری آستارا- ساعت ۱۶ - ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد
مس سونگون ورزقان - شهر راز شیراز - ساعت ۱۶ - ورزشگاه یادگار امام تبریز
سایپا تهران - آبی پوشان جنوب - ساعت ۱۷:۱۵ - ورزشگاه انقلاب کرج
داماشگیلان - دریا کاسپین بابل - ساعت ۱۷:۱۵ - ورزشگاه شهید عضدی رشت
چادرملو اردکان - خیبر خرم آباد - ساعت ۱۸ - ورزشگاه شهید نصیری یزد
نفت و گاز گچساران - آریو اسلامشهر - ساعت ۱۸:۳۰ - ورزشگاه شهدای نفت گچساران

دوشنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۲
مس کرمان - فجرشهید سپاسی شیراز  - ساعت ۱۸ ورزشگاه امام علی(ع) کرمان
پارس جنوبی جم - مس شهربابک - ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه تختی جم
نفت مسجدسلیمان - خلیج فارس ماهشهر - ساعت ۱۸:۳۰ - ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

هفته ششم - شنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۲
شهرداری آستارا – داماش گیلان - ساعت ۱۶ - ورزشگاه وحدت آستارا
شهر راز شیراز - چادرملو اردکان - ساعت ۱۷ - ورزشگاه حافظیه شیراز
آبی پوشان جنوب - نفت و گازگچساران - ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه غدیر  اهواز

یکشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۲
دریا کاسپین بابل - مس کرمان - ساعت ۱۶ - ورزشگاه شهدا سیمرغ
آریو اسلامشهر- پارس جنوبی جم - ساعت ۱۷ - ورزشگاه امام خمینی(ره)  اسلامشهر
مس شهر بابک - مس سونگون ورزقان - ساعت ۱۷ - ورزشگاه شهید سلیمانی شهربابک

خیبر خرم آباد – نفت مسجدسلیمان - ساعت ۱۷:۱۵ - ورزشگاهتختی خرم آباد
خلیج فارس ماهشهر - سایپا تهران - ساعت ۱۸:۳۰ - ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد

دوشنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۲
فجرشهید سپاسی شیراز - خوشه طلایی - ساعت ۱۷- ورزشگاه حافظیه شیراز

هفته هفتم - شنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۲
مس سونگون ورزقان - چادرملو اردکان - ساعت ۱۶ - ورزشگاه یادگار امام تبریز
داماش گیلان - خلیج فارس ماهشهر - ساعت ۱۶ - ورزشگاه شهید عضدی رشت
سایپا تهران - آریو اسلامشهر - ساعت ۱۷ - ورزشگاه انقلاب کرج
پارس جنوبی جم - شهر راز شیراز - ساعت ۱۸ - ورزشگاه تختی جم
نفت مسجد سلیمان - آبی پوشان جنوب - ساعت ۱۸ - ورزشگاه شهید بهنام محمدی  مسجد سلیمان
نفت و گاز گچساران - مس شهر بابک - ساعت ۱۸ - ورزشگاه شهدای نفت گچساران

یکشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۲
فجرشهید سپاسی شیراز - شهرداری آستارا - ساعت ۱۶ - ورزشگاه حافظیه شیراز
خوشه طلایی - دریا کاسپین بابل - ساعت ۱۶ - ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد
مس کرمان - خیبر خرم آباد - ساعت ۱۶:۳۰ - ورزشگاه امام علی(ع) کرمان

هفته هشتم - جمعه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۲
شهر راز شیراز - نفت مسجدسلیمان - ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه حافظیه شیراز
مس شهر بابک - داماش گیلان - ساعت ۱۶:۴۵ - ورزشگاه شهید سلیمانی شهربابک
چادرملو اردکان - پارس جنوبی جم - ساعت ۱۶:۴۵ - ورزشگاه شهید نصیری یزد
خلیج فارس ماهشهر - نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۸ - ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد
آبی پوشان جنوب - مس سونگون ورزقان - ساعت ۱۸- ورزشگاه غدیر  اهواز

شنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۲
خیبر خرم آباد - خوشه طلایی - ساعت ۱۶ - ورزشگاه تختی خرم آباد
آریو اسلامشهر - مس کرمان - ساعت ۱۶:۴۵ - ورزشگاه امام خمینی اسلامشهر
دریا کاسپین بابل - فجرشهید سپاسی شیراز - ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهدا سیمرغ
شهرداری آستارا - سایپا تهران - ساعت ۱۶:۴۵ - ورزشگاه وحدت آستارا

هفته نهم - جمعه ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۲
داماش گیلان - پارس جنوبی جم - ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه شهید عضدی رشت
مس سونگون ورزقان - آریو اسلامشهر - ساعت ۱۵:۴۵- ورزشگاه یادگار امام تبریز
خوشه طلایی – شهر راز شیراز - ساعت ۱۵:۴۵ - ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد
مس کرمان - آبی پوشان جنوب - ساعت ۱۶:۳۰ - ورزشگاه امام علی(ع)    کرمان
دریا کاسپین بابل - شهرداری آستارا - ساعت ۱۶:۳۰ - ورزشگاه شهدا سیمرغ
سایپا تهران - مس شهربابک - ساعت ۱۶:۴۵ - ورزشگاه انقلاب کرج
فجرشهید سپاسی شیراز - خلیج فارس ماهشهر - ساعت ۱۶:۴۵ - ورزشگاه حافظیه شیراز
نفت و گازگچساران - خیبر خرم آباد - ساعت ۱۸ - ورزشگاه شهدای نفت گچساران
نفت مسجد سلیمان - چادرملو اردکان - ساعت ۱۸ - ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

هفته دهم - پنجشنبه ۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۲
چادر ملو اردکان - داماش گیلان - ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهید نصیری یزد
مس شهربابک - نفت مسجد سلیمان - ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهید سلیمانی شهر بابک
شهر راز شیراز - نفت و گاز گچساران - ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه حافظیه شیراز
آبی پوشان جنوب - خوشه طلایی - ساعت ۱۷:۴۵ - ورزشگاه غدیر اهواز
پارس جنوبی جم - مس سونگون ورزقان - ساعت ۱۷:۴۵ - ورزشگاه تختی جم

جمعه ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۲
خیبر خرم آباد - سایپا تهران - ساعت ۱۵:۳۰ - ورزشگاه تختی خرم آباد
شهرداری آستارا - مس کرمان - ساعت ۱۵:۳۰ - ورزشگاه وحدت آستارا
آریو اسلامشهر - فجر شهید سپاسی شیراز - ساعت ۱۵:۳۰ - ورزشگاه امام خمینی اسلامشهر تهران
خلیج فارس ماهشهر - دریا کاسپین بابل - ساعت ۱۷:۴۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد

هفته یازدهم - چهارشنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۲
خوشه طلایی - مس شهربابک - ساعت ۱۵:۱۵ - ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد
داماش گیلان - آریو اسلامشهر - ساعت ۱۶ - ورزشگاه شهید عضدی رشت
نفت و گاز گچساران - چادرملو اردکان - ساعت ۱۷:۳۰ - ورزشگاه شهدای نفت گچساران
نفت مسجد سلیمان - مس سونگون ورزقان - ساعت ۱۷:۳۰ - ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

پنجشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۲
دریا کاسپین بابل - خیبر خرم آباد - ساعت ۱۵:۳۰ - ورزشگاه شهدا سیمرغ
شهرداری آستارا - خلیج فارس ماهشهر - ساعت ۱۵:۳۰ - ورزشگاه وحدت  آستارا
فجرشهید سپاسی شیراز - آبی پوشان جنوب - ساعت ۱۶:۳۰ - ورزشگاه حافظیه شیراز
سایپا تهران - پارس جنوبی جم - ساعت ۱۶:۳۰ - ورزشگاه انقلاب کرج
مس کرمان - شهر راز شیراز - ساعت ۱۶:۳۰ - ورزشگاه امام علی(ع) کرمان
ترند های روز