۱۴ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۹:۳۶

کریمیان: هر کجا کار کردم؛ به چیزی جز قهرمانی فکر نکرده‌ایم

صحبت‌های مهدی کریمیان پس از بازی دوستانه با آریو اسلامشهر
کد خبر: ۱۲۲۶۴۷

خبرنگار: احسان قربانی