۲۶ شهريور ۱۴۰۲ - ۲۰:۳۰
این سه برد خیلی دلچسب بود؛

پورمحمد: رویاهای بزرگی در سر داریم

صحبت‌های علی پورمحمد پس از بازی با خیبر خرم آباد
کد خبر: ۱۲۲۷۷۴