۱۵ مهر ۱۴۰۲ - ۱۹:۲۶

اخباری: با روشی نوین به شهرراز موقعیت ندادیم

صحبت های سعید اخباری در نشست خبری پس از بازی با شهرراز شیراز
کد خبر: ۱۲۳۰۸۲