۲۳ مهر ۱۴۰۲ - ۰۹:۱۹

محکومیت خوشه طلایی در دو پرونده مالی

کمیته وضعیت بازیکنان دو رای خود را درباره باشگاه خوشه طلایی ساوه صادر کرد.
کد خبر: ۱۲۳۱۴۸
به گزارش"دی اسپورت"؛ در پی شکایت اکبر میثاقیان از باشگاه خوشه طلایی ساوه، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 40 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 22 میلیون و 672 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 960 هزار ریال قرار رد صادر کرد.

در پرونده شکایت رسول رضایی سربیشه، از باشگاه خوشه طلایی ساوه، این باشگاه به پرداخت 4 میلیارد و 200 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 91 میلیون و 560 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان راجع به مبلغ خواسته مازاد، قرار رد صادر کرد.