۲۴ مهر ۱۴۰۲ - ۱۵:۵۵

مس کرمان در سه پرونده مالی محکوم شد

کمیته وضعیت بازیکنان آرای خود را درباره پرونده های مطروحه صادر کرد.
کد خبر: ۱۲۳۱۵۷
مس کرمان در سه پرونده مالی محکوم شد
به گزارش"دی اسپورت"؛ با توجه به شکایت محمد رهبر از باشگاه مس کرمان،این باشگاه به پرداخت مبلغ 227 میلیون و 137 هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4 میلیون و 951 هزار و 587 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان نسبت به مبلغ خواسته مازاد بر محکوم به، قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت میلاد پورصف شکن از باشگاه مس کرمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 4 میلیارد و 449 میلیون و 600 هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 97 میلیون و یک هزار و 280 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 250 میلیون و 400 هزار ریال قرار رد صادر کرد.

* در پرونده شکایت فرزاد جعفری از باشگاه هوادار، این باشگاه به پرداخت مبلغ 5 میلیارد و 109 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2 میلیارد و 420 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت حمید علی مرادی از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت مبلغ 222 میلیون بابت اصل خواسته و مبلغ 4 میلیون و 839 هزار و 600 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 8 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت میلاد صارمی از باشگاه صنعت مس کرمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 8 میلیارد و 910 میلیون و 295 هزار و 872 رایل بابت اصل خواسته و مبلغ 194 میلیون و 244 هزار و 450 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 89 میلیون و 704 هزار  و 128 ریال قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت باشگاه سپاهان از باشگاه تراکتورسازی تبریز در خصوص حق آموزش میلاد کر، باشگاه تراکتون به پرداخت مبلغ 450 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 9 میلیون و 810 هزار بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت یاسر فیضی از باشگاه مس کرمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 4 میلیارد و 500 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 98 میلوین و 100 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 600 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.