۰۵ آبان ۱۴۰۲ - ۲۳:۰۵

زارع: عدم تمرکز و دقت کافی نگذاشت برد پرگلی داشته باشیم

صحبت‌های ستار زارع در نشست خبری پس از بازی با خوشه طلایی
کد خبر: ۱۲۳۳۴۶