۱۱ آبان ۱۴۰۲ - ۲۲:۱۲

سنگرگیر: باید آن خطا را انجام می‌دادم!

صحبت‌های حسین سنگرگیر پس از بازی با پرسپولیس
کد خبر: ۱۲۳۴۳۷