۱۵ آبان ۱۴۰۲ - ۱۷:۰۹

سه باشگاه در کمیته وضعیت محکوم شدند

کمیته وضعیت بازیکنان آرای جدید خود را درباره پرونده‌های مختلف صادر کرد.
کد خبر: ۱۲۳۴۷۰
به گزارش"دی‌اسپورت"، آرای صادره به شرح زیر است:

*در پرونده شکایت میلاد باقری از باشگاه نفت مسجد سلیمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 5 میلیارد و 525 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 120 میلیون و 445 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 4 میلیارد و 100 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت مهران مستاجران از باشگاه استقلال ملاثانی، این باشگاه به پرداخت مبلغ 3 میلیارد و 400 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 74 میلیون و 120 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 2 میلیارد و 100 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت سجاد اژدری از باشگاه خوشه طلایی، این باشگاه به پرداخت مبلغ 7 میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 152 میلیون و 600 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.