۰۱ آذر ۱۴۰۲ - ۰۹:۵۲

چوکا و آبی پوشان محکوم شدند/شکایت سلمانی از سپاهان رد شد

کمیته وضعیت بازیکنان آرای جدید خود را درباره پرونده های مختلف صادر کرد.
کد خبر: ۱۲۳۶۴۷

به گزارش"دی اسپورت"، آرای صادره به شرح زیر است:

*با توجه به شکایت رضا نیک نظر از باشگاه چوکای تالش، این باشگاه به پرداخت یک میلیارد و 900 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 41 میلیون و 420 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت رضا بهمئی از باشگاه استقلال ملاثانی، این باشگاه به پرداخت مبلغ 3 میلیارد و 600 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 78 میلیون و 400 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت عزیز فریسات از باشگاه استقلال ملاثانی، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 300 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 49 میلیون و 595 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت یاسین سلمانی از باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 9 میلیارد و 200 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

ترند های روز