۰۴ آذر ۱۴۰۲ - ۲۳:۳۰

صدور دو رای کمیته وضعیت علیه خلیج‌فارس ماهشهر

کمیته وضعیت بازیکنان آرای جدید خود در خصوص دو شکایت از باشگاه خلیج‌فارس ماهشهر را صادر کرد.
کد خبر: ۱۲۳۷۲۵

به گزارش"دی اسپورت"؛ آرای صادره به شرح زیر است:

*در پرونده شکایت شاهین ملکی از باشگاه خلیج‌فارس ماهشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ 450 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 98 میلیون و 100 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت علی قسمتی از باشگاه خلیج فارس ماهشر، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 800 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 29 میلیون و 230 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

ترند های روز