۱۸ فروردين ۱۴۰۳ - ۲۲:۲۱
داوری هیچ حرفی نگذاشته که ما بزنیم؛
صحبت‌های میلاد کمندانی پس از بازی با مس شهربابک
کد خبر: ۱۲۶۴۱۵