۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۵

محکومیت شهرداری آستارا و خوشه طلایی؛ شکایت امینی رد شد

کمیته وضعیت بازیکنان آرای خود را درباره پرونده های مختلف صادر کرد.
کد خبر: ۱۲۷۰۳۵

به گزارش"فوتبال آزادگان"؛ آرای صادره به شرح زیر است:

*در پی شکایت علیرضا سلیم پور از باشگاه شهرداری آستارا، این باشگاه به پرداخت مبلغ 500 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 19 ملیون و 75 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر شد.

*در پرونده شکایت علی نظری از باشگاه خوشه طلایی ساوه، این باشگاه به پرداخت مبلغ 4 میلیارد و 400 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 95 میلیون و 920 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت محمد امینی از باشگاه خوشه طلایی ساوه، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان قرار رد صادر کرد.

ترند های روز