۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۸:۳۹

جریمه ۵۰ میلیونی کمیته انضباطی برای ویسی

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برای سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان جریمه‌ای ۵۰ میلیون تومانی در نظر گرفت.
کد خبر: ۱۲۷۱۵۲
جریمه ۵۰ میلیونی کمیته انضباطی برای ویسی

به گزارش"فوتبال آزادگان"؛ سایت رسمی فدراسیون فوتبال در این مورد نوشت: درباره گزارش ابرازی علیه عبداله ویسی، سرمربی تیم فولاد خوزستان مبنی بر نشر اکاذیب از طریق مصاحبه بعد از مسابقه با تیم آلومینیوم اراک در تاریخ 1403/2/12 با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به مفاد مطالب منتشره از سوی ایشان و بیان عباراتی از قبیل ایجاد حاشیه برای تیم‌های خوزستانی، حق‌خوری و ناتوانی در رصد مسابقات خطاب به ارکان فدراسیون و سازمان لیگ تخلف انتسابی به نامبرده محرز و مسلم تشخیص و نظر به عطف به ماسبق نشدن دستورالعمل مصوب هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در خصوص جلوگیری از حاشیه‌های غیر متعارف که در تاریخ 1403/2/19 به شماره 140352255 ابلاغ شده مصاحبه مذکور از شمول تنبیهات مندرج در این دستورالعمل خارج محسوب و بر همین اساس  عبدالله ویسی به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم خود که به مدت شش ماه تعلیق می‌گردد و پرداخت مبلغ 500 میلیون ریال جریمه نقدی مستند به ماده 71 مقررات انضباطی محکوم می‌گردد. رأی صادره از حیث محرومیت قطعی و درباره جریمه تعیینی ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد کمیته استیناف می‌باشد».

ترند های روز