۱۲ تير ۱۴۰۳ - ۱۴:۱۰
مجوز سایپا و آریو صادر شد؛

11 باشگاه لیگ یکی مجوز ملی دریافت نکردند!

پس از برگزاری هفتمین جلسه هیات بدوی مجوز باشگاهی، مصوبات این نشست اعلام شد.
کد خبر: ۱۲۸۰۵۶

به گزارش"فوتبال آزادگان" و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، هفتمین جلسه ی هیات بدوی مجوز باشگاهی پس از بررسی کلیه مستندات باشگاه‌های لیگ یک در چندین جلسه ، و با توجه به گزارش های دپارتمان مجوز باشگاهی فدراسیون فوتبال، تصمیمات خود در زمینه باشگاه های متقاضی دریافت مجوز ملی دسته یک به شرح زیر اعلام کرده است:

باشگاه‌های سایپا، چادرملو و میهن آریو با توجه عملکرد مطلوب در کلیه ی معیار های الزامیA؛ حائز دریافت مجوز ملی دسته یک با جریمه تشخیص داده شدند. با توجه به عدم انجام برخی از معیارهای B، این باشگاه ها برای تعیین میزان و نوع جرایم انضباطی مرتبط با مجوز به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارجاع می شوند.

باشگاه‌های مس کرمان، خیبر خرم آباد، فجر شهیدسپاسی با توجه به نقص مدارک بارگذاری شده در چندین معیار الزامی A، حائز شرایط دریافت مجوز ملی دسته یک تشخیص داده نشدند. لذا این باشگاه ها برای تعیین میزان و نوع جرایم انضباطی مرتبط با مجوز به کمیته ی انضباطی فدراسیون فوتبال ارجاع می شوند.

باشگاه‌های نفت مسجدسلیمان، مس شهربابک، نفت و گاز گچساران (مناطق نفت خیزجنوب)، مس سونگون، پارس جنوبی جم، استقلال ملاثانی، شهرراز شیراز، شهرداری آستارا، داماش گیلان، دریا بابل، شاهین بندر عامری، خوشه طلایی ساوه به دلیل عدم شرکت در چرخه مجوز باشگاهی 2025-2024  جهت اخذ مجوز ملی باشگاهی لیگ یک آزادگان حائز شرایط دریافت مجوز باشگاهی ملی تشخیص داده نشدند و با توجه به نقص قوانین مطابق با آیین نامه ی ملی صدور مجوز باشگاهی برای تصمیمات انضباطی مقتضی به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارجاع داده شد.

مطابق آئین نامه مجوز باشگاهی، باشگاه می تواند ظرف مدت پنج روز به رای هیات بدوی مجوز اعتراض نماید. اعتراضات هفته آینده در هیات استیناف مجوز باشگاهی بررسی خواهد شد.

جزئیات نظر اعضای هیات بدوی در کلیه معیارهای مورد نیاز اخذ مجوز برای کلیه باشگاه های متقاضی ارسال شده است. مطابق آئین نامه مجوز باشگاهی کلیه تصمیمات هیات بدوی امروز به اطلاع کنفدراسیون فوتبال آسیا رسیده است.

این نشست با حضور دکتر مصطفی زارعی، مدیر مجوز باشگاهی، دکتر حمیدرضا آصفی رییس  هیات بدوی،محمد ظهیری عضو مالی هیات، دکتر حسین علی قریب عضو هیات ، دکتر امیر حسین شمس عضو حقوقی هیات،  جعفر سمیعی زفرقندی عضو هیات و  مائده جعفری، کارشناس مجوز باشگاهی در سالن جلسات مرکز ملی فوتبال برگزار شد.