مشخصات بازیکنان

رضا اسدی
رضا اسدی
تاریخ تولد: 1374 شمسی
کشور محل تولد: ایران
پست تخصصی: مهاجم
سوابق حضور بازیکن در رقابت های مختلف
سال ۱۴۰۱ لیگ برتر ایران تا تاریخ: 1402/05/31 از تاریخ: 1401/05/21 پست: مهاجم نوع: بازیکن تیم: تراکتور تبریز
لیگ برتر ایران تا تاریخ: 1402/05/31 از تاریخ: 1401/05/21 پست: مهاجم نوع: بازیکن تیم: سپاهان اصفهان
سال ۱۴۰۲ لیگ برتر ایران تا تاریخ: 1403/02/31 از تاریخ: 1402/05/18 پست: مهاجم نوع: بازیکن تیم: سپاهان اصفهان