مشخصات بازیکنان

طالب ریکانی
طالب ریکانی
تاریخ تولد: 1369 شمسی
کشور محل تولد: ایران
پست تخصصی: هافبک
سوابق حضور بازیکن در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۹ لیگ برتر ایران تا تاریخ: 1400/07/30 از تاریخ: 1399/07/30 پست: هافبک نوع: بازیکن تیم: صنعت نفت آبادان
سال ۱۴۰۲ لیگ برتر ایران تا تاریخ: 1403/02/31 از تاریخ: 1402/05/18 پست: هافبک نوع: بازیکن تیم: صنعت نفت آبادان