مشخصات بازیکنان

سعید کریمی
سعید کریمی
تاریخ تولد: 1372 شمسی
کشور محل تولد: ایران
پست تخصصی: مهاجم
سوابق حضور بازیکن در رقابت های مختلف
سال ۱۴۰۱ لیگ دسته دوم گروه ب تا تاریخ: 1402/06/30 از تاریخ: 1401/07/10 پست: مهاجم نوع: بازیکن تیم: نفت و گاز گچساران
سال ۱۴۰۲ لیگ دسته اول تا تاریخ: 1403/03/31 از تاریخ: 1402/06/11 پست: مهاجم نوع: بازیکن تیم: نفت و گاز گچساران
لیگ دسته اول تا تاریخ: 1403/03/31 از تاریخ: 1402/06/11 پست: مهاجم نوع: بازیکن تیم: سایپا تهران