مشخصات بازیکنان

آرام عباسی
آرام عباسی
تاریخ تولد: 1373 شمسی
کشور محل تولد: ایران
پست تخصصی: مدافع
سوابق حضور بازیکن در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۷ لیگ آزادگان تا تاریخ: 1398/02/29 از تاریخ: 1397/05/20 پست: مدافع نوع: بازیکن تیم: پویا شوش دانیال
سال ۱۳۹۸ لیگ دسته اول تا تاریخ: 1399/03/26 از تاریخ: 1398/05/26 پست: مدافع نوع: بازیکن تیم: چادرملو اردکان
سال ۱۴۰۲ لیگ دسته اول تا تاریخ: 1403/03/31 از تاریخ: 1402/06/11 پست: مدافع نوع: بازیکن تیم: فجرسپاسی