مشخصات بازیکنان

عرفان پورافراز
عرفان پورافراز
تاریخ تولد: 1373 شمسی
کشور محل تولد: ایران
پست تخصصی: هافبک
سوابق حضور بازیکن در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۷ لیگ آزادگان تا تاریخ: 1398/02/29 از تاریخ: 1397/05/20 پست: هافبک نوع: بازیکن تیم: نود ارومیه
سال ۱۳۹۸ لیگ دسته اول تا تاریخ: 1399/03/26 از تاریخ: 1398/05/26 پست: هافبک نوع: بازیکن تیم: بادران تهران
سال ۱۴۰۲ لیگ دسته اول تا تاریخ: 1403/03/31 از تاریخ: 1402/06/11 پست: هافبک نوع: بازیکن تیم: فجرسپاسی