مشخصات بازیکنان

علیرضا ولی زاده
علیرضا ولی زاده
تاریخ تولد: 1372 شمسی
کشور محل تولد: ایران
پست تخصصی: مهاجم
سوابق حضور بازیکن در رقابت های مختلف
سال تا تاریخ: /00/00 از تاریخ: /00/00 پست: مهاجم نوع: بازیکن تیم:
سال ۱۴۰۲ لیگ دسته اول تا تاریخ: 1403/03/31 از تاریخ: 1402/06/11 پست: مهاجم نوع: بازیکن تیم: مس شهربابک