مشخصات بازیکنان

رامین رضائیان
رامین رضائیان
تاریخ تولد: 1369 شمسی
کشور محل تولد: ایران
پست تخصصی: مدافع
سوابق حضور بازیکن در رقابت های مختلف
سال ۱۴۰۱ لیگ برتر ایران تا تاریخ: 1402/05/31 از تاریخ: 1401/05/21 پست: مدافع نوع: بازیکن تیم: سپاهان اصفهان
لیگ برتر ایران تا تاریخ: 1402/05/31 از تاریخ: 1401/05/21 پست: مدافع نوع: بازیکن تیم: پرسپولیس تهران
سال ۱۴۰۲ لیگ دسته اول تا تاریخ: 1403/03/31 از تاریخ: 1402/06/11 پست: مدافع نوع: بازیکن تیم: شاهین بندرعامری
لیگ برتر ایران تا تاریخ: 1403/02/31 از تاریخ: 1402/05/18 پست: مدافع نوع: بازیکن تیم: سپاهان اصفهان