مشخصات استادیوم ها

شهدای قدس
شهدای قدس
گنجایش: 25000 نفر
کشور: ایران
شهر: تهران
توضیحات