مشخصات استادیوم ها

غدیر اهواز
غدیر اهواز
گنجایش: 38900 نفر
کشور: ایران
شهر: اهواز