مشخصات استادیوم ها

بهنام محمدی
بهنام محمدی
گنجایش: 8000 نفر
کشور: ایران
شهر: مسجدسلیمان