مشخصات استادیوم ها

شهید نصیری یزد
شهید نصیری یزد
گنجایش: 15000 نفر
کشور: ایران
شهر: یزد
توضیحات