مشخصات استادیوم ها

فولاد آرنا
فولاد آرنا
گنجایش: 30655 نفر
کشور: ایران
شهر: اهواز
توضیحات