مشخصات استادیوم ها

سیروس قایقران
سیروس قایقران
گنجایش: 8000 نفر
کشور: ایران
شهر: انزلی