مشخصات استادیوم ها

امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
گنجایش: 15000 نفر
کشور: ایران
شهر: اراک
توضیحات