مشخصات استادیوم ها

یادگار امام(ره) تبریز
یادگار امام(ره) تبریز
گنجایش: 66833 نفر
کشور: ایران
شهر: تبریز
توضیحات