مشخصات استادیوم ها

فولادشهر
فولادشهر
گنجایش: 15000 نفر
کشور: ایران
شهر: اصفهان
توضیحات