مشخصات تیم ها

شمس آذر قزوین
شمس آذر قزوین
ورزشگاه: سردار آزادگان قزوین
کشور: ایران
شهر: قزوین
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۴۰۲
لیگ برتر ایران
تا تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۱۸
سال ۱۴۰۱
نیم فصل دوم لیگ یک
تا تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ از تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
لیگ دسته اول
تا تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۰۵