مشخصات تیم ها

نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران
ورزشگاه: شهدای نفت گچساران
کشور: ایران
شهر: گچساران
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۴۰۳
هم امتیاز لیگ یک
تا تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۵
سال ۱۴۰۲
لیگ دسته اول
تا تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۱