مشخصات تیم ها

شهید اورکی اسلامشهر
شهید اورکی اسلامشهر
ورزشگاه: 7000 نفری اسلامشهر
کشور: ایران
شهر: تهران
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۴۰۱
لیگ دسته دوم گروه الف
تا تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰