از نگاه کارشناسان "فوتبال آزادگان (دی‌اسپورت)" اعلام شد؛

تیم منتخب هفته پانزدهم لیگ دو، گروه دوم (عکس)

از نگاه کارشناسان پایگاه خبری فوتبال آزادگان (دی‌اسپورت) تیم منتخب هفته پانزدهم در گروه دوم رقابت‌های لیگ دو باشگاه‌های کشور (جام آزادگان) در فصل ۰۳-۰۲ انتخاب و اعلام شد.
کد خبر: ۱۲۵۷۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۷

از نگاه کارشناسان "فوتبال آزادگان (دی‌اسپورت)" اعلام شد؛

تیم منتخب هفته چهاردهم لیگ دو، گروه دوم (عکس)

از نگاه کارشناسان پایگاه خبری فوتبال آزادگان (دی‌اسپورت) تیم منتخب هفته چهاردهم در گروه دوم رقابت‌های لیگ دو باشگاه‌های کشور (جام آزادگان) در فصل ۰۳-۰۲ انتخاب و اعلام شد.
کد خبر: ۱۲۵۷۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۶

از نگاه کارشناسان "فوتبال آزادگان (دی‌اسپورت)" اعلام شد؛

تیم منتخب هفته چهاردهم لیگ دو، گروه اول (عکس)

از نگاه کارشناسان پایگاه خبری فوتبال آزادگان (دی‌اسپورت) تیم منتخب هفته چهاردهم در گروه نخست رقابت‌های لیگ دو باشگاه‌های کشور (جام آزادگان) در فصل ۰۳-۰۲ انتخاب و اعلام شد.
کد خبر: ۱۲۵۷۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۶

از نگاه کارشناسان "فوتبال آزادگان (دی‌اسپورت)"؛

تیم منتخب هفته شانزدهم لیگ یک اعلام شد (عکس)

از نگاه کارشناسان پایگاه خبری فوتبال آزادگان (دی‌اسپورت) تیم منتخب هفته شانزدهم رقابت‌های لیگ یک باشگاه‌های کشور (جام آزادگان) در فصل ۰۳-۰۲ انتخاب و اعلام شد.
کد خبر: ۱۲۵۲۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵

از نگاه کارشناسان "فوتبال آزادگان (دی‌اسپورت)"؛

تیم منتخب هفته چهاردهم لیگ یک اعلام شد (عکس)

از نگاه کارشناسان پایگاه خبری فوتبال آزادگان (دی‌اسپورت) تیم منتخب هفته چهاردهم رقابت‌های لیگ یک باشگاه‌های کشور (جام آزادگان) در فصل ۰۳-۰۲ انتخاب و اعلام شد.
کد خبر: ۱۲۴۰۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۷

از نگاه کارشناسان "فوتبال آزادگان (دی‌اسپورت)"؛

تیم منتخب هفته سیزدهم لیگ یک اعلام شد (عکس)

از نگاه کارشناسان پایگاه خبری فوتبال آزادگان (دی‌اسپورت) تیم منتخب هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ یک باشگاه‌های کشور (جام آزادگان) در فصل ۰۳-۰۲ انتخاب و اعلام شد.
کد خبر: ۱۲۳۸۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۳

از نگاه کارشناسان سایت "دی‌اسپورت"؛

تیم منتخب هفته دوازدهم لیگ یک اعلام شد (عکس)

از نگاه کارشناسان سایت دی‌اسپورت تیم منتخب هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ یک باشگاه‌های کشور (جام آزادگان) در فصل ۰۳-۰۲ انتخاب و اعلام شد.
کد خبر: ۱۲۳۸۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

از نگاه کارشناسان سایت "دی‌اسپورت"؛

تیم منتخب هفته یازدهم لیگ یک اعلام شد (عکس)

از نگاه کارشناسان سایت دی‌اسپورت تیم منتخب هفته یازدهم رقابت‌های لیگ یک باشگاه‌های کشور (جام آزادگان) در فصل ۰۳-۰۲ انتخاب و اعلام شد.
کد خبر: ۱۲۳۶۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از نگاه کارشناسان سایت "دی‌اسپورت"؛

تیم منتخب هفته دهم لیگ یک اعلام شد (عکس)

از نگاه کارشناسان سایت دی‌اسپورت تیم منتخب هفته دهم رقابت‌های لیگ یک باشگاه‌های کشور (جام آزادگان) در فصل ۰۳-۰۲ انتخاب و اعلام شد.
کد خبر: ۱۲۳۴۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۵

از نگاه کارشناسان سایت "دی‌اسپورت"؛

تیم منتخب هفته نهم لیگ یک اعلام شد (عکس)

از نگاه کارشناسان سایت دی‌اسپورت تیم منتخب هفته نهم رقابت‌های لیگ یک باشگاه‌های کشور (جام آزادگان) در فصل ۰۳-۰۲ انتخاب و اعلام شد.
کد خبر: ۱۲۳۴۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۱

از نگاه کارشناسان سایت "دی‌اسپورت"؛

تیم منتخب هفته هشتم لیگ یک اعلام شد (عکس)

از نگاه کارشناسان سایت دی‌اسپورت تیم منتخب هفته هشتم رقابت‌های لیگ یک باشگاه‌های کشور (جام آزادگان) در فصل ۰۳-۰۲ انتخاب و اعلام شد.
کد خبر: ۱۲۳۳۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۵

از نگاه کارشناسان سایت "دی‌اسپورت"؛

تیم منتخب هفته هفتم لیگ یک اعلام شد (عکس)

از نگاه کارشناسان سایت دی‌اسپورت تیم منتخب هفته هفتم رقابت‌های لیگ یک باشگاه‌های کشور (جام آزادگان) در فصل ۰۳-۰۲ انتخاب و اعلام شد.
کد خبر: ۱۲۳۲۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۱

از نگاه کارشناسان سایت "دی‌اسپورت"؛

تیم منتخب هفته ششم لیگ یک اعلام شد (عکس)

از نگاه کارشناسان سایت دی‌اسپورت تیم منتخب هفته ششم رقابت‌های لیگ یک باشگاه‌های کشور (جام آزادگان) در فصل ۰۳-۰۲ انتخاب و اعلام شد.
کد خبر: ۱۲۳۱۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۶

اطلاعیه دی‌اسپورت در خصوص تیم منتخب هفته پنجم

تحریریه دی‌اسپورت در خصوص اشتباه گرافیکی صورت گرفته در تیم منتخب هفته پنجم اطلاعیه‌ای را صادر کرد.
کد خبر: ۱۲۳۱۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

از نگاه کارشناسان سایت "دی‌اسپورت"؛

تیم منتخب هفته پنجم لیگ یک اعلام شد (عکس)

از نگاه کارشناسان سایت دی‌اسپورت تیم منتخب هفته پنجم رقابت‌های لیگ یک باشگاه‌های کشور (جام آزادگان) در فصل ۰۳-۰۲ انتخاب و اعلام شد.
کد خبر: ۱۲۳۱۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

از نگاه کارشناسان سایت دی‌اسپورت؛

تیم منتخب هفته چهارم لیگ یک اعلام شد (عکس)

از نگاه کارشناسان سایت دی‌اسپورت تیم منتخب هفته چهارم رقابت‌های لیگ یک باشگاه‌های کشور (جام آزادگان) در فصل ۰۳-۰۲ انتخاب و اعلام شد.
کد خبر: ۱۲۲۹۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

از نگاه کارشناسان سایت دی‌اسپورت؛

تیم منتخب هفته سوم لیگ یک اعلام شد (عکس)

از نگاه کارشناسان سایت دی‌اسپورت تیم منتخب هفته سوم رقابت‌های لیگ یک باشگاه های کشور (جام آزادگان) در فصل ۰۳-۰۲ انتخاب و اعلام شد.
کد خبر: ۱۲۲۸۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۲

از نگاه کارشناسان سایت دی‌اسپورت؛

تیم منتخب هفته دوم لیگ یک اعلام شد (عکس)

از نگاه کارشناسان سایت دی‌اسپورت تیم منتخب هفته دوم رقابت‌های لیگ یک باشگاه های کشور (جام آزادگان) در فصل ۰۳-۰۲ انتخاب و اعلام شد.
کد خبر: ۱۲۲۷۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۵

از نگاه کارشناسان سایت دی‌اسپورت؛

تیم منتخب هفته نخست لیگ یک اعلام شد (عکس)

از نگاه کارشناسان سایت دی‌اسپورت تیم منتخب هفته نخست رقابت‌های لیگ یک باشگاه های کشور (جام آزادگان) در فصل ۰۳-۰۲ انتخاب و اعلام شد.
کد خبر: ۱۲۲۶۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۸

از سوی کارشناسان سایت دی‌اسپورت؛

تیم منتخب هفته ۳۴ و پایانی لیگ یک اعلام شد (عکس)

از سوی کارشناسان سایت دی‌اسپورت تیم منتخب هفته ۳۴ و پایانی رقابت‌های لیگ یک باشگاه های کشور (جام آزادگان) در فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۱ انتخاب و اعلام شد.
کد خبر: ۱۲۱۶۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۶