مشخصات بازیکنان

محمدجواد محمدی
محمدجواد محمدی
تاریخ تولد: 1372 شمسی
کشور محل تولد: ایران
پست تخصصی: مهاجم
سوابق حضور بازیکن در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۷ لیگ آزادگان تا تاریخ: 1398/02/29 از تاریخ: 1397/05/20 پست: مهاجم نوع: بازیکن تیم: پویا شوش دانیال
سال ۱۳۹۸ لیگ دسته اول تا تاریخ: 1399/03/26 از تاریخ: 1398/05/26 پست: مهاجم نوع: بازیکن تیم: دریای کاسپین بابل
سال ۱۴۰۲ لیگ برتر ایران تا تاریخ: 1403/02/31 از تاریخ: 1402/05/18 پست: مهاجم نوع: بازیکن تیم: ذوب آهن اصفهان