مشخصات بازیکنان

مهدی قائدی
مهدی قائدی
تاریخ تولد: 1377 شمسی
کشور محل تولد: ایران
پست تخصصی: مهاجم
سوابق حضور بازیکن در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۷ لیگ برتر خلیج فارس تا تاریخ: 1398/02/30 از تاریخ: 1397/05/04 پست: مهاجم نوع: بازیکن تیم: استقلال تهران
سال ۱۳۹۸ لیگ برتر ایران تا تاریخ: 1399/02/31 از تاریخ: 1398/05/26 پست: مهاجم نوع: بازیکن تیم: استقلال تهران
سال ۱۴۰۲ گروه سوم مرحله نهایی لیگ سه تا تاریخ: 1402/04/31 از تاریخ: 1402/01/17 پست: مهاجم نوع: بازیکن تیم: هرنگ جوان بستک هرمزگان
سال ۱۴۰۱ لیگ برتر ایران تا تاریخ: 1402/05/31 از تاریخ: 1401/05/21 پست: مهاجم نوع: بازیکن تیم: استقلال تهران