مشخصات بازیکنان

شهریار مغانلو
شهریار مغانلو
تاریخ تولد: 1368 شمسی
کشور محل تولد: ایران
پست تخصصی: مهاجم
سوابق حضور بازیکن در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۷ لیگ آزادگان تا تاریخ: 1398/02/29 از تاریخ: 1397/05/20 پست: مهاجم نوع: بازیکن تیم: ملوان بندرانزلی
سال ۱۳۹۸ لیگ برتر ایران تا تاریخ: 1399/02/31 از تاریخ: 1398/05/26 پست: مهاجم نوع: بازیکن تیم: پیکان تهران
لیگ برتر ایران تا تاریخ: 1399/02/31 از تاریخ: 1398/05/26 پست: مهاجم نوع: بازیکن تیم: سپاهان اصفهان
سال ۱۴۰۱ لیگ برتر ایران تا تاریخ: 1402/05/31 از تاریخ: 1401/05/21 پست: مهاجم نوع: بازیکن تیم: سپاهان اصفهان
سال ۱۴۰۲ لیگ دسته اول تا تاریخ: 1403/03/31 از تاریخ: 1402/06/11 پست: مهاجم نوع: بازیکن تیم: شهر راز شیراز
لیگ برتر ایران تا تاریخ: 1403/02/31 از تاریخ: 1402/05/18 پست: مهاجم نوع: بازیکن تیم: سپاهان اصفهان